نمایندگی فرس

نمایندگی فرس

طراحی محصولات فرس توسط طراحان ایتالیایی انجام می شود که در هر فصل با برگزاری جلسات بین طراحان و بخش مارکتینگ برند، طراحی های سال آینده انجام شده و پس از تایید به بخش تولید ارسال می شود.

  • ۱۴
  • ۰
  • ۰
  • ۰
  •   نشانی : اصفهان چهاراه پلیس توحید جنوبی فروشگاه فرس
  •  پست الکترونیک:  info@firsitaly.com
  •  اینستاگرام: http://instagram.com/firsitaly1
  •  تلفن: 03136670472 -

Let’s Build!

Hire Forefathers

FOREFATHERS GROUP™ © 2018 ALL RIGHTS RESERVED.