• 30 روز بازگشت به طور گامل رایگان
  • خرید رایگان 20 هزار تومان خرید
  • برند های اصلی 100% گارانتی

نمایندگی فرس

نمایندگی فرس:

طراحی محصولات فرس توسط طراحان ایتالیایی انجام می شود که در هر فصل با برگزاری جلسات بین طراحان و بخش مارکتینگ برند، طراحی های سال آینده انجام شده و پس از تایید به بخش تولید ارسال می شود.

  • Made by: 80636
  • creation date:۱۳۹۶/۸/۱۴
  • Phone:03136670472
  • Phone:info@firsitaly.com
  • Address:اصفهان چهاراه پلیس توحید جنوبی فروشگاه فرس