فروشگاه چرم درسا فرودگاه مهرآباد | Dorsa Leather

فروشگاه چرم درسا فرودگاه مهرآباد | Dorsa Leather

این شعبه از چرم درسا که توی فرودگاه مهراباد قرار داره، پیشنهاد خیلی خوبیه واسه سوغاتی خریدن اونم وقتی که در حال سفر هستین و فراموش کردین که برای عزیزاتون سوغاتی بخرین.

  • ۱۵
  • ۰
  • ۰
  • ۰
  •   نشانی : تهران فرودگاه مهرآباد، ترمینال ۲، سالن ترانزیت
  •  تلفن: 021-44667986 -

Let’s Build!

Hire Forefathers

FOREFATHERS GROUP™ © 2018 ALL RIGHTS RESERVED.