نمایندگی نایک شمشک | Nike

نمایندگی نایک شمشک | Nike

از نکات قوت شرکت برند نایک تلاش مدام این کمپانی برای استفاده از جدیدترین فناوری ها در ارتقا و به روز کردن محصولات ورزشی از جمله کفش های ورزشی است که در اقدام جالب نایکی در سال ۲۰۱۴ ساخت کفش هایی بود که قابلیت بسته شدن بند ها کفش ورزشی را داشت و متناسب با سایت پا تنظیم میشود که بسیار مورد توجه ورزشکاران قرار گرفت

  • ۱۲
  • ۰
  • ۰
  • ۰
  •   نشانی : تهران – تهران شمشک، خیابان سیرا، طبقه اول غربی
  •  تلفن: 021-26526492 -

Let’s Build!

Hire Forefathers

FOREFATHERS GROUP™ © 2018 ALL RIGHTS RESERVED.