هاکوپیان هتل اسپیناس پالاس

هاکوپیان هتل اسپیناس پالاس

در طی ۴۵ سال توانسته است در بخش طراحی، مدسازی و تولید، در حیطه خدمات فروش و پس از فروش، فعالیت‌های خود را در سطح استانداردهای اروپایی مطرح نماید. این واحد در حال حاضر دارای بیش از ۴۰۰٫۰۰۰ مشترک ثابت در داخل و خارج از کشور است

  • ۱۳
  • ۰
  • ۰
  • ۰

Hire Forefathers

FOREFATHERS GROUP™ © 2018 ALL RIGHTS RESERVED.