هاکوپیان هاشمیه

هاکوپیان هاشمیه

پوشاک هاکوپیان با اندوخته ای غنی از ایده ، طرح و عمل، همراه با هدفگذاری های بلند مدت و اندیشمندانه در سال 1350 توسط سومبات هاکوپیان بنیان نهاده شد.

  • ۱۷
  • ۰
  • ۰
  • ۰

Let’s Build!

Hire Forefathers

FOREFATHERS GROUP™ © 2018 ALL RIGHTS RESERVED.