هاکوپیان-همدان

هاکوپیان-همدان

در طی ۴۵ سال توانسته است در بخش طراحی، مدسازی و تولید، در حیطه خدمات فروش و پس از فروش، فعالیت‌های خود را در سطح استانداردهای اروپایی مطرح نماید. این واحد در حال حاضر دارای بیش از ۴۰۰٫۰۰۰ مشترک ثابت در داخل و خارج از کشور است

  • ۱۴
  • ۰
  • ۰
  • ۰

Let’s Build!

Hire Forefathers

FOREFATHERS GROUP™ © 2018 ALL RIGHTS RESERVED.